SV – modrá 2/12

SV stěna (u workout strojů) Modrá 2/12