SV – červená 3/12

SV stěna (u workout strojů) Červená 3/12