SV – červená 10/12

SV stěna (u workout strojů) Červená 10/12